ELO elektronika   

   Vývoj, výroba a opravy atypických
   e l e k t r o n i c k ý c h   zariadení

           Kežmarok SK

Firma sa už  16 rokov venuje vývoju , výrobe a opravám elektronických a iných atypických  zariadení. Mnohé z nich boli vyrobené na základe požiadaviek zákazníkov. Ale našim hlavným zameraním je predovšetkým pomoc pri riešení problémov a nedostatkov  výrobných liniek, ako aj technologických zariadení v rôznych odvetviach priemyslu :  potravinárskeho, baliarenského, strojárenského, textilného a podobne.  Samozrejme, že firma ponúka svoje služby každému, kto ich potrebuje.
________________________________________________________________________________________________________________________          Priemyslové zariadenia    

Univerzálne elektronické zariadenia

Rôzne zapojenia, programy

Stručný zoznam vyrobených zariadení

Pre priemysel

Univerzálne

Rôzne

Galéria


  


OŇA Gabriel,  ELO elektronika.  Nižná brána 3,   060 01  Kežmarok.   tel. 0905 403751
 

      
                 Posledná aktualizácia 26.04.2007

Ďakujeme za     návštevu.                          Poslať mail

Optimalizované  pre rozlíšenie  1024 x 768 ,   stredné písmo.